تور کیش

آژانس : آژانس فراغت

37665155

تاریخ رفت 1399/04/31

3 شب

از مشهد

960,000 تومان

آژانس فراغت

ساعت ورود به اتاق 14و خروج 12میباشد.

خدمات تکمیلی

گشت جزيره

درصورت استرداد جریمه میشود. حضوردر فرودگاه 2ساعت قبل از پرواز الزامی است .

نام نوع درجه هتل قیمت
فانوس هتل
960,000 تومان
100,000 تومان
900,000 تومان
900,000 تومان