تور کیش

آژانس : گردون

051-38411000

051-31600100

تاریخ رفت 1399/04/31

3 شب

از مشهد

شروع قیمت از 990,000 تومان

گردون

خدمات تکمیلی

نام نوع درجه هتل قیمت
ققنوس هتل
990,000 تومان
200,000 تومان
800,000 تومان
990,000 تومان
تعطیلات هتل
1,000,000 تومان
200,000 تومان
800,000 تومان
1,000,000 تومان
سارا هتل
1,070,000 تومان
200,000 تومان
800,000 تومان
1,070,000 تومان
پارمیدا هتل
1,170,000 تومان
200,000 تومان
800,000 تومان
1,170,000 تومان